Företaget

J Amréns
Skogsmaskiner AB

Jonas Amrén arbetade under skoltiden i sin fars skogliga företag vilket i huvudsak sysslade med slutavverkning. Efter en tid föll det sig naturligt att expandera företaget och starta upp även en gallringsgrupp. Jonas beslutade sig då för att starta denna grupp i egen regi då med en enskild firma. Efter en tid startade Jonas ett aktiebolag som idag heter J Amréns Skogsmaskiner AB.

Därefter har bolaget expanderat ytterligare och har förutom ännu en gallringsgrupp även tre slutavverkningsgrupper, grävare, markberedare och dunderbygge i drift. Dessa kan du läsa mer om under flikarna Slutavverkning, Markberedning, Grävning, Gallring, Transport.

Ytterligare skoglig verksamhet som företaget sysslar med är avverkningsplanering och manuellfällning vilka du kan läsa om under övriga skogliga tjänster.

Totalt har företaget idag drygt 20 medarbetare. Vill du bli en del av oss? Vi är alltid intresserade av att knyta nya kontakter. Håll koll på vår facebook och/eller hemsida för att se om vi har några vakanta platser i företaget!