Skogstjänster med kvalitet


Vår affärsidé är att med en bra kvalitet leverera skogstjänster till ett konkurrenskraftigt pris med så lite miljöpåverkan som möjligt, detta genom att använda modern och effektiv teknik.

För att bidra till ett uthålligt skogsbruk är vi stolta över att säga att vi är PEFC-certifierade.

Att vara certifierad innebär bland annat att vi tar hänsyn till kulturmiljö, skyddar marken från körskador och lämnar kant och skyddszoner kring sjöar och vattendrag och andra värdefulla områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.
Det här händer hos oss just nu

Välkommen in på ett besök hos oss på Vikbäckens industriområden i Hammarstrand. (Bredvid bilprovningen!)

Du kommer väl ihåg att i verkstaden hjälper vi dig, både som företag och privatperson, att serva och reparera dina fordon.  Du hittar även diverse bra-att-ha-grejer så som oljor, kedjor, svärd och annat som hör skogsentreprenaden till i vår butik. Vi hjälper dig också med nya hydraulslangar! Eller kanske vill du få din bil rejält städat?


Psst..!

Ta en titt i vår broshyr för att lära känna oss lite bättre. Klicka på bilden för att ta dig vidare.

Uppdaterat senast 2022.11.29

 
 Vi är återförsäljare åt Hydroscand