Skogstjänster med kvalitet


Vår affärsidé är att med en bra kvalitet leverera skogstjänster till ett konkurrenskraftigt pris med så lite miljöpåverkan som möjligt, detta genom att använda modern och effektiv teknik.

För att bidra till ett uthålligt skogsbruk är vi stolta över att säga att vi är PEFC-certifierade.

Att vara certifierad innebär bland annat att vi tar hänsyn till kulturmiljö, skyddar marken från körskador och lämnar kant och skyddszoner kring sjöar och vattendrag och andra värdefulla områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.
Det här händer hos oss just nu

Projekt verkstad fortlöper och är snart färdigt även om det är den del kvar att göra. Ni hittar nu företagets huvudkontor och verkstad på Vikbäckens industriområde 527. Välkommen in på ett besök! Mer information om våran butik, mekverkstad och datum för invigning kommer. Så länge hittar ni mer information under fliken Verkstad.


Bildspel nedan visar ögonblick från brandkörning sommaren 2018.

brandgata51
brandgata41
brandgata121
brandgata61
brandgata1
brandgata81
brandgata21

Uppdaterat senast 2019.08.15Vi är återförsäljare åt Hydroscand